Trang chủ Hướng dẫn Quyền riêng tư Thanh toán online
  1. Tải bằng cách tìm kiếm ứng dụng "Edu.One" trên App Store hoặc Google Play Store
  2. Nhập tên đăng nhập là Số điện thoại và mật khẩu (nếu quên người dùng chọn Cấp lại mật khẩu)
  3. Chọn Đăng nhập để sử dụng